Today: 2018/07/21
Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

All Files for Downloads

You can search by file name or scroll down to find file. Click on download section to download file. if you got any problem while downloading file please contact us

S.N.File NameDownload
1 Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सुचना
2 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्‍जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नमुना प्रश्‍नपत्र
3 डिप्‍लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्‍जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम
4 डिप्‍लोमा तहको लागि तीन वर्षको लागि लाग्‍ने जम्मा शुल्क सम्बन्धी जानकारी
5 शैक्षिक सत्र २०७५/७६ मा डिप्लोमा तहमा भर्नाका लागि आवेन भर्ने बारे सुचना
6 मिति २०७४।०९।१४ मा सञ्‍चालित सिनियर नापी तालिम प्रवेश परीक्षाको नतिजा
7 सिनियर नापी तालिमका लागि आवेदन फाराम
8 सिनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम
9 सिनियर नापी तालिमको लागि आवेदन भर्ने बारे परिपत्र
10 PrebidMeetingNotice
11 सूचना : Diploma in GEomatics Engineering प्रथम वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धि
12 Diploma in Geomatics Engineering मा भर्नाका लागि दोश्रो सूची
13 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ का लागि टोटल स्टेसन, A0 प्रिन्टर , डेस्कटप कम्प्युटर handheld GPS तथा level staff को टेन्डर तथा दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना
14 Amendment of ApplicationList
15 Region-wise Merit List
16 Admission List LMTC
17 Diploma in Geomatics Engineering Entrance Result From CTEVT( Symbo No. wise)
18 जुनियर नापी तालिम: प्राप्‍तांकसहितको सूची
19 जुनियर नापी तालिम प्रवेश परीक्षाको नतिजा
20 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
21 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
22 List of Applicants for Diploma in Geomatics Engineering
23 Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन भर्ने म्याद थप भएको सुचना(CTEVT द्वारा जारी)
24 Diploma in Geomatics Engineering Fee Structure
25 Diploma in Geomatics Engineering को लागि नमुना प्रश्‍नत्र
26 शैक्षिक सत्र २०७४।०७५ का लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना
27 डिप्‍लोमा तहको Geomatics Engineering कार्यक्रमका लागि आवेदन फाराम
28 नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना (गोरखापत्र दैनिक ०७४। ०३।१५)
29 Some Questions related to Surveying and mapping
30 "जुनियर नापी तालिम कार्यक्रम" का लागी प्रशिक्षार्थीहरु छनौट सम्बन्धी सूचना ।
31 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
32 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
33 सिनियर नापी तालिम २०७३/७४ मा सहभागी हुने थप प्रशिक्षार्थी सम्बन्धि सूचना
34 lmtc result senior final
35 senior training 2073 entrance exam result
36 सिनियर नापी तालीम ०७३्।०७४ को विभागीय ज्येष्ठता समुहको नतीजा प्रकाशन गरिएको सुचना
37 सिनियर नापी तालिममा आवेदन फाराम
38 सिनियर नापी तालिममा आवेदन खुल्ला गरिएको सूचना
39 सिनियर नापी तालिमको पाठ्यक्रम
40 Application Form for Master in Land Administration
41 Application Information for Master in Land Administration
42 Admission Open for Master in Land Administration
43 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
44 Complete Result
45 CTEVT Result LMTC
46 Admission List
47 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्‍जिनियरिंगको प्रवेश परीक्षाको केन्द्र तथा सम्पर्क व्यक्ति बारे अत्यन्त जरुरी सुचना (स्वीकृत नामावली सहित)
48 Model Question for Diploma in Geomatics Engineering Entrance Exam
49 Entrance form for Diploma in Geomatics Engineering Entrance Exam
50 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
51 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
52 स्टेशनरी तथा तालिम सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
53 4WD जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
54 मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
55 सिनियर नापी तालिम २०७२ (जेष्ठता) मा छनौट भएका प्रशिक्षार्थिहरुको नामावली
56 सिनियर नापी तालिम २०७२ सम्बन्धी सुचना तथा मानोनयण फाराम
57 ल्यापटप कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
58 टोटलस्टेशन, डि.जि.पि.एस.,सोलार सिष्टम र फिल्डक्याम्पीङ्ग पाल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
59 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भएका परिक्षार्थीहरुको वैकल्पीक उम्मेदवारलाई भर्नाका लागी प्रकाशित गरिएको सूचना
60 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भएका परिक्षार्थीहरुको योग्यताक्रम सूची र योग्यताक्रमका आधारमा भर्नाका लागि छनौट भएका विधार्थीहरुको सूची
61 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना
62 लब्धाङ्क / चारित्रिक प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि लिने सम्बन्धमा
63 आ.व. २०७२/०७३मा यस केन्द्रकालागी आवश्यक सरसामाग्री खरिद तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यकालागी स्वीकृत सूचीकृत फर्महरुको नामावली
64 आ.व. २०७२।०७३ (कार्तिक देखि पुष सम्म)
65 आ.व. २०७२।०७३ (श्रावण देखि असोज सम्म)
66 आ.व. २०७१।०७२ (वैशाख देखि असार सम्म)
67 आ।व। २०७१।०७२ (माघ देखि चैत्र सम्म)
68 जुनियर नापी तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी छनौट गर्ने मापदण्ड तथा आधारहरु
  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/