Today: 2018/08/18
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

News

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

यसभूमिव्यवस्थापनप्रशिक्षणकेन्द्रको लागी आ.व. ०७३।०७४ मा आवश्यक निम्नानुसारका सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गराउन ईच्छुक व्यक्ति तथा इजाजत प्राप्‍त फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार छुट्टा छुट्टै सूची दर्ताका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन भएको छ, जसअनुसार संसोधित आवश्यक योग्यताअनुसार Maths, Science र English मा क्रमश: C, C र D+ आवश्यक पर्नेछ

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप तथा परिक्षा संचालन मिति संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रमको लागि आवेदन फाराम भर्ने अन्तिम मिति 2073 असार 28 भनी CTEVT बाट सुुचना प्रकाशन भएकोमा आवेदन फाराम भर्ने म्याद 2073 श्रावण 6 सम्मका लागि म्याद थप

S.N.File NameDownload
1 सूचना : Diploma in GEomatics Engineering प्रथम वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धि
2 Diploma in Geomatics Engineering मा भर्नाका लागि दोश्रो सूची
3 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ का लागि टोटल स्टेसन, A0 प्रिन्टर , डेस्कटप कम्प्युटर handheld GPS तथा level staff को टेन्डर तथा दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना
4 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
5 नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना (गोरखापत्र दैनिक ०७४। ०३।१५)
6 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
7 senior training 2073 entrance exam result
8 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
9 Complete Result
10 CTEVT Result LMTC
11 Admission List
  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/