Today: 2017/07/28
Government of Nepal
Ministry of Land Reform and Management
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

News

सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन

यस केन्द्रवाट आ.व.२०७३/७४ मा संचालन हुने सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन गरिएको व्यहोरा मिति २०७३/०७/०८ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

यसभूमिव्यवस्थापनप्रशिक्षणकेन्द्रको लागी आ.व. ०७३।०७४ मा आवश्यक निम्नानुसारका सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गराउन ईच्छुक व्यक्ति तथा इजाजत प्राप्‍त फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार छुट्टा छुट्टै सूची दर्ताका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन भएको छ, जसअनुसार संसोधित आवश्यक योग्यताअनुसार Maths, Science र English मा क्रमश: C, C र D+ आवश्यक पर्नेछ

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप तथा परिक्षा संचालन मिति संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रमको लागि आवेदन फाराम भर्ने अन्तिम मिति 2073 असार 28 भनी CTEVT बाट सुुचना प्रकाशन भएकोमा आवेदन फाराम भर्ने म्याद 2073 श्रावण 6 सम्मका लागि म्याद थप

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन भर्ने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना(CTEVT द्वारा जारी)

म्याद थप सम्बन्धी सुचना

S.N.File NameDownload
1 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
2 नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना (गोरखापत्र दैनिक ०७४। ०३।१५)
3 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
4 senior training 2073 entrance exam result
5 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
6 Complete Result
7 CTEVT Result LMTC
8 Admission List
  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-661455
  • Fax: +977-011-662078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/