Today: 2018/09/19
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

News

सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन

यस केन्द्रवाट आ.व.२०७३/७४ मा संचालन हुने सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन गरिएको व्यहोरा मिति २०७३/०७/०८ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन भर्ने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना(CTEVT द्वारा जारी)

म्याद थप सम्बन्धी सुचना

S.N.File NameDownload
1 सूचना : Diploma in GEomatics Engineering प्रथम वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धि
2 Diploma in Geomatics Engineering मा भर्नाका लागि दोश्रो सूची
3 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ का लागि टोटल स्टेसन, A0 प्रिन्टर , डेस्कटप कम्प्युटर handheld GPS तथा level staff को टेन्डर तथा दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना
4 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
5 नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना (गोरखापत्र दैनिक ०७४। ०३।१५)
6 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
7 senior training 2073 entrance exam result
8 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
9 Complete Result
10 CTEVT Result LMTC
11 Admission List
  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/