Today: 2018/09/19
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

Diploma in Geomatics Engineering प्रवेश परीक्षाको नतिजा

Published Date:18th-Aug-2018

२०७५ भाद्र १९ गते सञ्‍चालित डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा CTEVT द्वारा प्रकाशित भइ केन्द्रमा प्राप्त भइसकेको छ।प्राप्तांक तलको लिंक वा CTEVT को वेबसाइट www.ctevt.org.np मा पनि हेर्न सकिनेछ।

प्रदेशगत कोटा अनुसारको नतिजा मिति २०७५ भाद्र ३ गते आइतबार प्रकाशित गरेिनेछ।

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/