जुनियर नापी तालीम (विभागीय) समूह ०८०।०८१ का प्राप्त आवेदन मध्ये स्वीकृत आवेदनहरुको सूची

यस केन्द्रद्वारा संचालन गरिने जुनियर नापी तालीम (विभागीय) समूह २०८०।०८१ का लागि मिति २०८०।१२।२२ मा आवेदन आव्हान गरिएकोमा प्राप्त आवेदनहरुमा योग्यता पुगेको देखि स्वीकृत गरिएका तपसिल बमोजिमका आवेदनहरुको सूची मिति २०८१।०१।३१ को निर्णयानुसार प्रकाशन गरिएको छ । सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.