“Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन” (३० कार्यदिने सेवाकालीन) तालिम स्थगित गरिएको सूचना

Published Date:1st-Nov-2019

यस केन्द्रको आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल  इञ्‍जिनियरिङ्ग  सेवा, सर्भे समूह अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका (अमिन) कर्मचारीहरुका लागि मिति २०७६/०७/१७ गते देखि संचालन हुने भनिएको “Digital Cadastre तथा कार्यालय  व्यवस्थापन” (३० कार्यदिने सेवाकालीन) तालिम यस केन्द्रको अर्को सूचना नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.