Digital Cadastre तालिम उप निर्वाचनका कारण स्थगित गरिएको बारेमा ।

Published Date:21st-Nov-2019

यस केन्द्रको आ.व. २०७६।७७ को स्वीकृत कार्यक्रम वमोजिम यहि मिति २०७६ मंसिर ४ गते देखि वागलुङ्गमा संचालन गर्न लागिएको Digital Cadastre तालिम उप निर्वाचनका कारण स्थगित गरिएको छ । उक्त तालिम सोही स्थानको निर्वाचन पश्चात संचालन गरिने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.