Digital Cadastre तालिम संचालन सम्बन्धमा।

Published Date:13th-Sep-2019

यस केन्द्रको आ.व. २०७६।०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मिति २०७६ साल आश्विन महिनाको पहिलो हप्ता बाट तपसिल बमोजिम संचालन हुने Digital Cadastre तालिम कार्यक्रम नापी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत ईन्जिनियरिंग सेवा, सर्भे समुहका रा. प. अनंकित १५ जना कर्मचारीहरुलाई संचालन हुने भएकोले ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

तपसिल:

तालिम शुरु हुने मिति: २०७६ आश्विन ५ गते

स्थान: भूमि व्यबस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेल

अवधि: २ हप्ता

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.