LANG: ENG | NEP

Downloads

S.N.File NameDownload
1 जुनियर तालीम विभागीय समुहको कार्यक्रम सम्बन्धमा
2 “Instrument Handling तथा Orientation तालीम”
3 प्रशिक्षार्थी दर्ता फाराम ।
4 केन्द्रको नयाँ प्राप्त गरिएको जग्गामा कम्पाउण्डवाल निर्माण सम्बन्धी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
5 Journal of Land Management and Geomatics Education 2077
6 Virtual माध्यमबाट कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना।
7 काठमाण्डौ विश्वविधालयका नव नियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. श्री भोला थापा ज्यु को केन्द्रमा भ्रमण।
8 केन्द्रको पुरुष छात्रावास क्षेत्र मर्मत सुधार सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
9 जुनियर नापी तालीम (खुल्ला समूह) को नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
10 जुनियर नापी तालिम सम्बन्धी सूचना
11 बैकल्पिक सहभागी माग गर्ने सम्बन्धमा
12 जुनियर नापी तालीम (खुल्ला समूह) सम्बन्धी आवेदन फाराम।
13 जुनियर नापी तालीम (खुल्ला समूह) सम्बन्धी सूचना।
14 जुनियर नापी तालिम (विभागीय) संचालन हुने सम्बन्धी सूचना र सम्बन्धित आवेदन फाराम।
15 सेवाकालिन तालीमको लागि "प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम" ।
16 बोलपत्र/सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।
17 भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको ५२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यकारी निर्देशकको मन्तव्य ।
18 सिनियर नापी तालीमको प्रवेश परिक्षा मार्गदर्शन सम्वन्धी सूचना।
19 सिनियर नापी तालीमको लागि प्रवेश परिक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना।
20 केन्द्रको पुरुष छात्रावास जाने बाटो र ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
21 Syllabus for the Entrance Test Senior Survey Course 2077/078
22 पुरुष छात्रावास जाने बाटो र ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माणका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।
23 Online Training on Open Source Software in LA (QGIS) मा सहभागिता हुनको लागि आवेदन फाराम।
24 सिनियर नापी तालीमको लागि आवेदन फाराम।
25 वहुउद्देशीय ट्रस निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
26 शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।
27 तालीम स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
28 Astronomical Observation Training मा सहभागि हुने सम्बन्धी सु‍ूचना ।
29 Call for paper on "Journal of Land Management and Geomatics Education"
30 सेवाकालीन तालिममा प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको बारे
31 Visit LMTC 2020 कार्यक्रमको अवधारणा सहित हार्दिक आमन्त्रण ।
32 पर्खाल निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
33 ठाडा रुख कटान लिलाम सम्बन्धी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
34 जुनियर नापी तालिम (खुला) समुहको मिति २०७६ कार्तिक ७ गते लिईएको प्रवेश परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
35 Journal of Land Management and Geomatics Education 2019
36 सिनियर/जुनियर नापी तालीममा छनौट हुनका लागि आवेदन फाराम ।
37 मिति २०७६।०७।१७ देखि शुरु हुने जुनियर नापी तालिम सम्बन्धी सूचना ।
38 आ.व. २०७६।७७ मा केन्द्रबाट संचालन हने छोटो अवधिका कार्यक्रमहरुको वार्षिक कार्यतालिका ।
39 मनोनयन फाराम-Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यबस्थापन तालीम (सेवाकालीन तालीम)
40 Template for Article -