Astronomical Observation Training मा सहभागि हुने सम्बन्धी सु‍ूचना ।

Published Date:4th-Mar-2020

श्री नापी विभाग लगायतका विभिन्न विश्वबिधालय, क्याम्पस, ईन्स्टिच्युटहरुमा Surveying- Mapping (Geomatics) क्षेत्रमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको लागि Astronomical Observation Training मा सहभागि हुने सम्बन्धी सु‍ूचना ।

Astronomical Observation Training मा सहभागि हुने सम्बन्धी सु‍ूचना ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.